Vrátenie tovaru do 14-tich dni

Odberateľ má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, nepoškodený, nepoužitý av pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom. Náklady na dopravu tovaru hradí odberateľ. Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávateľ dobropis na kúpnu cenu vrátane prípadného dopravného. Dobropisovaná suma môže byť znížená o hodnotu, ktorú tovar stratilo inak ako bežným používaním - o tomto by bol klient vopred informovaný, cieľom by bolo dosiahnutie dohody medzi oboma stranami. Právo na vrátenie tovaru neplatí v prípade, keď tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky klienta (a-typický produkt) a nie je štandardným tovarom na e-shope.